قطعات برقی

خانه محصولات قطعات برقی
Untitled-3

مجموعه کلید ساینا سال

Switch Bank SAINA (G)

شماره فنی:

TN29668840A

Untitled-3

پنل کناری ساینا سال

Panel Switch Bank with HLLD ASSY SAINA (G)

شماره فنی:

TN21868850B

Untitled-3

مجموعه کنترل بخاری وانت نیسان

HVAC for NISSAN

شماره فنی:

OEM No.IR1778

Untitled-3

مجموعه کنترل بخاری وانت نیسان بهینه

HVAC for Optimum NISSAN

شماره فنی:

OEM No.IR17781

Untitled-3

مجموعه سوئیچ های پنل کناری پژو 206 (تیپ 2)

Set Switch Panel for PEUGEOT 206 (type2)

شماره فنی:

OEM No.YG20214881

Untitled-3

مجموعه سوئیچ های پنل کناری پژو 206 (تیپ 5)

Set Switch Panel for PEUGEOT 206 (type5)

شماره فنی:

OEM No.YG20214882

Untitled-3

مجموعه کلید کوئیک

Switch Bank QUICK

شماره فنی:

OEM No.TH21068840

Untitled-3

مجموعه قاب فندک و USB جک J4

Front Cover Plate Assembly of Auxiliary Facia Console for J4

شماره فنی:

OEM No.5305130u8510z

Untitled-3

مجموعه سوئیچ پنل تیبا 211

Set Switch Panel for 211 TIBA

شماره فنی:

OEM No.DH16468820B

Optional : DH16068820B

Untitled-3

مجموعه سوئیچ کنترل بخاری پراید

HVAC Switch Panel for PRIDE

شماره فنی:

OEM No.TN11061190

 

Untitled-3

مجموعه سوئیچ الکترونیکی تیبا 211

Electrical Set Switch Panel for TIBA 211

شماره فنی:

OEM No.TH16268840

Optional : TH25468840C

Untitled-3

مجموعه سوئیچ پنل تیبا 211

Set Switch Panel for TIBA 211

شماره فنی:

OEM No.TN03125150

 

Untitled-3

سوئیچ تنظیم نور شاهین

Control HL Switch for SHAHIN

شماره فنی:

OEM No.TN28025140

Untitled-3

سوئیچ سنسور تشخیص نقاط کور

BSD Switch for SHAHIN

شماره فنی:

OEM No.TN28525180

Untitled-3

سوئیچ کنترل کشش شاهین

ESC Switch ASSY for SHAHIN

شماره فنی:

OEM No.TN28125160

Untitled-3

سوئیچ فلاشر شاهین

Hazard Light Switch ASSY for SHAHIN

شماره فنی:

OEM No.TN28025130

Untitled-3

سوئیچ صندوق پران شاهین

Trunk Opener Switch for SHAHIN

شماره فنی:

OEM No.TN28025180

Untitled-3

سوئیچ قفل مرکزی شاهین

Master Lock Switch for SHAHIN

شماره فنی:

OEM No.TN28025190B

Untitled-3

سوئیچ بالابر تک پل شاهین

Passenger Power Window Switch ASSY for SHAHIN

شماره فنی:

OEM No.TN28025125

Untitled-3

سوئیچ بالابر با قفل کودک شاهین

Drive Power Window Switch ASSY for SHAHIN

شماره فنی:

OEM No.TN28025120

Untitled-3

کلید A/C وانت نیسان

Switch A/C for NISSAN

شماره فنی:

Untitled-3

سوئیچ قفل کن شیشه عقب کوئیک

Child Lock Switch for QUICK

شماره فنی:

OEM No. TH21025133

Untitled-3

کلید تنظیم آینه برقی ساینا

Power Mirror Switch for SAINA

شماره فنی:

OEM No. TH25425372

TN03225372

Untitled-3

سوئیچ فلاشر ساینا سال

Hazard Light Switch for SAINA

شماره فنی:

OEM No. TH22025155

 

Untitled-3

سوئیچ فلاشر نیسان

Hazard Light Switch for NISSAN

شماره فنی:

OEM No. 96000589

Untitled-3

بلندگو 4 اینچ پراید و تیبا

Speaker 4 Inches for PRIDE & TIBA

شماره فنی:

OEM No. SN08066940

Untitled-3

سوئیچ تنظیم نور پراید

Head Light Corrector Switch for Pride

شماره فنی:

OEM No. TN11066141

Untitled-3

سوئیچ تنظیم نور دانا و سورن

Head Light Corrector Switch for RANA & SOREN

شماره فنی:

OEM No. IK00179980

RB00015980

Untitled-3

سوئیچ تنظیم آینه پژو 405 پارس و سمند

Rear View Mirrors Control Switch for peugeot 405 PARS SAMAND

شماره فنی:

OEM No. 9420239908

PARS : YG20242748

Untitled-3

سوئیچ بالابر آنتن پراید

Antenna Switch for Pride

شماره فنی:

OEM No. KK19166500

 

Untitled-3

سوئیچ گرم کن شیشه عقب پراید

Rear Glass Defogger Switch for PRIDE

شماره فنی:

OEM No. KK13666460

Untitled-3

سوئیچ شیشه شور عقب پراید

Rear WindowCleaner Switch for PRIDE

شماره فنی:

OEM No. KK19067540

Untitled-3

سوئیچ CNG پراید

CNG Switch for PRIDE

شماره فنی:

OEM No. DN04025201

Untitled-3

سوئیچ CNG پایه گاز سوز پراید

CNG GAZ Switch Base for PRIDE

شماره فنی:

OEM No. DN04025201

Untitled-3

سوئیچ A/C پراید

A/C Switch for PRIDE

شماره فنی:

OEM No. DN02005208

Untitled-3

سوئیچ گرمکن شیشه عقب تیبا

Rear Glass Defogger Switch for TIBA

شماره فنی:

OEM No. TN03025161

Untitled-3

سوئیچ CNG تیبا

CNG Switch for TIBA

شماره فنی:

OEM No. TN03025161

Untitled-3

سوئیچ قفل کودک تیبا

Child Lock Switch for TIBA

شماره فنی:

OEM No. TN03125133

Untitled-3

سوئیچ مه شکن جلو تیبا

Front Fog Light Switch for TIBA

شماره فنی:

OEM No. TN03025132

Untitled-3

سوئیچ مه شکن عقب تیبا

Rear Fog Light Switch for TIBA

شماره فنی:

OEM No. TN03025143

Untitled-3

سوئیچ A/C تیبا

A/C Switch for TIBA

شماره فنی:

OEM No. TN03025208

Untitled-3

سوئیچ مه شکن عقب پراید

Rear Fog Light Switch for PRIDE

شماره فنی:

OEM No. TN11066485A

Untitled-3

سوئیچ گرمکن شیشه عقب پراید

Rear Glass Defogger Switch for PRIDE

شماره فنی:

OEM No. TN11066460A

Untitled-3

سوئیچ فلاشر تیبا

Hazard light Switch for TIBA

شماره فنی:

OEM No. TN03025154

Untitled-3

سوئیچ بالابر چپ تیبا و پراید

Left Power Window Switch for TIBA & PRIDE

شماره فنی:

OEM No. TN03025352

Untitled-3

سوئیچ بالابر راست تیبا و پراید

Right Power Window Switch for TIBA & PRIDE

شماره فنی:

OEM No. TN03025371

Untitled-3

سوئیچ بالابر چپ پراید

Left Power Window Switch for PRIDE

شماره فنی:

OEM No. KK12B66350

Untitled-3

سوئیچ بالابر راست پراید

Right Power Window Switch for PRIDE

شماره فنی:

OEM No. KK12B66370

Untitled-3

سوئیچ بالابر چپ پراید 141

Left Power Window Switch for PRIDE 141

شماره فنی:

OEM No. DN02025215

Untitled-3

سوئیچ بالابر راست پراید 141

Right Power Window Switch for PRIDE 141

شماره فنی:

OEM No. DN02025210

Untitled-3

سوئیچ قفل کودک پژو 206

Child Lock Switch for Peugeot 206

شماره فنی:

OEM No. 96498019XT

Untitled-3

سوئیچ تنظیم نور پژو 206

Head Light Corrector Switch for Peugeot 206

شماره فنی:

OEM No. 96308779XT

Untitled-3

سوئیچ تنظیم نور تیبا و ساینا

Head Light Corrector Switch for TIBA & SAINA

شماره فنی:

OEM No. TH03025141B

TH25025141A

Untitled-3

رله فن

Fan Relay

شماره فنی:

OEM No. SM22T67730

 

Untitled-3

رله A/C وانت نیسان

A/C Relay NISSAN

شماره فنی:

OEM No. KK17061690

Untitled-3

رله بوق

HORN Relay

شماره فنی:

OEM No. CNG1367730

Untitled-3

رله 40آمپر

Relay 40A

شماره فنی:

OEM No. SE53A67740

Untitled-3

رله 20 آمپر

Relay 20A

شماره فنی:

OEM No. 0K2A267740

Untitled-3

رله سیستم تهویه هوا A/C

A/C Realay

شماره فنی:

Untitled-3

رله فن پژو پارس و 405

Realay & support clip Assed for PEUGEOT 405 & PARS

شماره فنی:

OEM No.  9458628780

رله تیبا ( 20 آمپر)

رله تیبا ( 20 آمپر)

Single Relay (20A) TIBA

شماره فنی:

0K2A267740

کد کالا:

4162