خط مشی شرکت

خانه خط مشی شرکت

خط مشی کیفیت

شركت مهندسي برازش صنعت در زمينه طراحی و ساخت انواع قطعات و مجموعه های خودرو اعم  آینه های جانبی و داخلی برای خودروهای سواری و کار ، لنز آینه ، انواع چراغ های جلو و عقب خودرو ، چراغ های مه شکن  کلیدهای داشبورد و  روی درب خودرو ، انواع فندک ، انواع چراغ های جلو و عقب ، انواع چراغ های مه شکن و … فعالیت می نماید.

 ما يك شركت توليدي در يك بازار رقابتي هستيم و هدف اصلي ما بهبود مستمر كيفيت توليد به منظور جلب و حفظ اعتماد و رضايت مشتريان است. بر اين اساس مشتريان همواره كانون توجه ما هستند و تمام فعاليتهاي ما  متوجه مشتريان مي باشد . اين امر با رعايت كيفيت مناسب در ارائه محصولات به مشتري و از طريق تحويل به موقع و قيمت مناسب محقق مي گردد .

جهت تامين خواسته هاي مشتري و دادن اطمينان به مشتريان در مراعات نظام كيفيت و جلب رضايت آنان ، نظام  مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد IATF16949 را انتخاب و با بكارگيري تمامي امكانات شركت از استقرار و تداوم آن پشتيباني مي نماييم .خط مشي كيفيت به صورت اهداف كيفي قابل اندازه گيري تعريف و جهت اجرا به كليه كاركنان ابلاغ و تفهيم گرديده است .

اهداف كيفي شركت عبارتند از :

1- افزايش ميزان رضايت مشتريان مشتمل بر كاهش درصد شكايات و كاهش در صد محصولات مرجوعي از سوي مشتريان و تحويل به موقع محصولات و دستيابي به ضايعات صفر.

2- بهبود مستمر فرآيند ها مشتمل بر افزايش قابليت اطمينان مشخصه هاي ويژه فرآيند محصول و كاهش عدم
 انطباق هاي فرآيند .

3- بهبود مستمر منابع انساني مشتمل بر اطمينان از مهارت كاركنان ( خصوصا كاركنان موثر بر كيفيت ) براي انجام امور محوله .

كاركنان ما به عنوان با ارزشترين دارايي هاي شركت ، مبناي رقابت پذيري ما  را تشكيل  مي دهند .  در اين  خصوص با توجه به توسعه فرهنگ كيفيت  روي مشاركت ، رشد و تعالي كاركنان از طريق آموزش هاي لازم سرمايه گذاري ميگردد. بدين ترتيب كليه كاركنان شركت از طريق آموزش هاي لازم موظف به آشنا شدن و درك نظام مديريت كيفيت شركت و همكاري در اجراي آن و رعايت عناصر آن در فعاليتهاي مرتبط مي باشند . كليات نظام مديريت كيفيت شركت در نظامنامه كيفيت شركت تدوين شده است .

از آنجایي كه بهينه سازي مستمر اساس كسب توفيق و كانون اداره فرآيندها است اين مسئوليت از مديران ارشد شركت شروع  مي گردد و كليه كاركنان شركت را شامل خواهد شد .

مسئوليت طرح ريزي ، استقرار ، هدايت و نظارت بر حسن اجراي نظام كيفيت و استفاده از تمامي امكانات شركت به عهده نماينده تام الاختيار مديريت واگذار شده است . همچنين نماينده مديريت جهت تناسب كامل خط مشي كيفيت با فعاليتهاي شركت ، در موارد لزوم با هماهنگي مديرعامل خط مشي كيفيت را مورد بازنگري قرار ميدهد .

اينجانب نيز ضمن پيگيري مداوم فعاليتها ، با ارزيابي نظام كيفيت در فواصل معين بر كارآيي و اثر بخشي آن نظارت خواهم نمود.

مدير عامل   
گروه شرکتهای برازش صنعت و سازمند صنعت
سيد حسن خباز