خط مشی کیفیت
شركت مهندسي برازش صنعت در زمينه ساخت قطعات و مجموعه هاي انواع سوئيچهاي برقي،فندك،آينه خودرو و قطعات لوازم خانگي فعاليت مي نمايند .
 ما يك شركت توليدي در يك بازار رقابتي هستيم و هدف اصلي ما بهبود مستمر كيفيت توليد به منظور جلب و حفظ اعتماد و رضايت مشتريان است که اين امر با رعايت كيفيت مناسب در ارائه محصولات به مشتري و از طريق تحويل به موقع و قيمت مناسب محقق مي گردد .
جهت تامين خواسته هاي مشتري و دادن اطمينان به مشتريان در مراعات نظام كيفيت و جلب رضايت آنان ، نظام  مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO/ TS-16949-2009 را انتخاب و با بكارگيري تمامي امكانات شركت از استقرار و تداوم آن پشتيباني مي نماييم .خط مشي كيفيت به صورت اهداف كيفي قابل اندازه گيري تعريف و جهت اجرا به كليه كاركنان ابلاغ و تفهيم گرديده است .
 
اهداف كيفي شركت عبارتند از :
1- افزايش ميزان رضايت مشتريان مشتمل بر كاهش در صد محصولات مرجوعي از سوي مشتريان و تحويل به موقع محصولات و دستيابي به ضايعات صفر.
2- بهبود مستمر فرآيند ها مشتمل بر افزايش قابليت اطمينان مشخصه هاي ويژه فرآيند محصول و كاهش عدم انطباق هاي فرآيند .
3- بهبود مستمر منابع انساني مشتمل بر اطمينان از مهارت كاركنان ( خصوصا كاركنان موثر بر كيفيت ) براي انجام امور محوله .
 
كاركنان ما به عنوان با ارزشترين دارايي هاي شركت ، مبناي رقابت پذيري ما  را تشكيل  مي دهند .  در اين  خصوص با توجه به توسعه فرهنگ كيفيت  روي مشاركت ، رشد و تعالي كاركنان از طريق آموزش هاي لازم سرمايه گذاري ميگردد. بدين ترتيب كليه كاركنان شركت از طريق آموزش هاي لازم موظف به آشنا شدن و درك نظام مديريت كيفيت شركت و همكاري در اجراي آن و رعايت عناصر آن در فعاليتهاي مرتبط مي باشند . كليات نظام مديريت كيفيت شركت در نظامنامه كيفيت شركت تدوين شده است .
از آنجایي كه بهينه سازي مستمر اساس كسب توفيق و كانون اداره فرآيندها است اين مسئوليت از مديران ارشد شركت شروع  مي گردد و كليه كاركنان شركت را شامل خواهد شد .
مسئوليت طرح ريزي ، استقرار ، هدايت و نظارت بر حسن اجراي نظام كيفيت و استفاده از تمامي امكانات شركت به عهده نماينده تام الاختيار مديريت واگذار شده است . همچنين نماينده مديريت جهت تناسب كامل خط مشي كيفيت با فعاليتهاي شركت ، در موارد لزوم با هماهنگي مديرعامل خط مشي كيفيت را مورد بازنگري قرار ميدهد .