آزمایشگاه فنی

خانه خدمات آزمایشگاه فنی

شرکت مهندسی برازش صنعت جهت حصول اطمینان از کیفیت  محصولات تولیدی خود اعم از الکترونیکی ، تزئینی ، پلیمری و … قابلیت انجام تمامی آزمایش های عملکرد، دوام و سایر تست های مرتبط بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی را در داخل آزمایشگاه این شرکت ایجاد نموده است.

همچنین جهت ارایه خدمات آزمایشگاهی با قابلیت اطمینان بالا به سایر متقاضیان این شرکت نسبت به اخذ گواهینامهISO/ IEC1025 در حوزه تست انواع آیینه های جانبی و داخلی خودرو و آینه های موتورسیکلت اقدام نموده است.